• naglowek waski

06.09.2009 r. - 70. rocznica obrony odcinka "Wizna"

Od 2.09.1939 r. obroną prawie dziesięciokilometrowej długości odcinka "Wizna" dowodził kpt. Władysław Raginis. Siły batalionu fortecznego KOP "Sarny" wynosiły 720 żołnierzy i dysponowały sześcioma armatami kal. 76 mm, 24 ckm-ami, 18 rkm-ami i 2 kb ppanc. (Ur). Pierwszy kontakt z Niemcami miał miejsce 3.09. i zakończył się zestrzeleniem bombowca, natomiast już 7.09. zaatakowały odcinek oddziały 10 dywizji pancernej gen. Heinza Guderiana.

Walki trwały trzy dni. 9.09. zginął dowodzący artylerią por. Brykalski. 10.09. widząc beznadziejność dalszej obrony i niebezpieczeństwo grożące polskim jeńcom (Guderian postawił ultimatum: jeżeli Raginis nie podda odcinka, wszyscy jeńcy zostaną rozstrzelani), kpt. Raginis podjął decyzję o kapitulacji. Lecz kiedy ostatni żołnierz opuścił schron, którym dowodził, popełnił samobójstwo rozrywając się granatem. Do końca był wierny przysiędze, że żywy nie opuści powierzonego mu odcinka. W 70. rocznicę obrony odcinka Wizna, na Górze Strękowej przy schronie kpt. Raginisa, odbyła się podniosła uroczystość, którą uświetnił pokaz grup rekonstrukcji historycznej. Tu po raz pierwszy spotkaliśmy Kolegów z Grupy Rekonstrukcyjnej Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +