• naglowek waski

01.09.2009 r. - 70. rocznica wybuchu II wojny światowej

Jak co roku uczestniczyliśmy w obchodach kolejnej rocznicy walk kompanii fortecznych baonu "Berezwecz" w okolicach Węgierskiej Górki. W tym roku były to obchody szczególne związane z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Poczta Polska upamiętniła to wydarzenie oraz atak lotnictwa niemieckiego na Wieluń okolicznościową serią znaczków. Po zakończeniu uroczystości odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Nowy Zarząd ukonstytuował się następująco: M.J. Rubas (prezes), W. Bocheński (v-prezes ds. finansowych), J. Pluta (II v-prezes), A. Wolny (III v-prezes), J. Czapiewski (sekretarz), B. Buczak (skarbnik), B. Ziółkowska-Tarkowska, ks. płk dr K. Tuszyński, E. Kałużny, J. Skalski (członkowie Zarządu).

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +