• naglowek waski

03.09.2008 r. - Żabnica k/Węgierskiej Górki

Tegoroczne uroczystości 69. rocznicy obrony Węgierskiej Górki odbyły się w pobliskiej Żabnicy pod pomnikiem upamiętniającym ofiarę jej mieszkańców zamordowanych przez okupanta 3.09.1943 r. Szkoła im. Obrońców Węgierskiej Górki została odznaczona Dużym Honorowym Znakiem KOP.

Jak co roku, przy okazji pobytu członków SWPFG w tej gościnnej gminie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Stowarzyszenia.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +