• naglowek waski

17.08.2008 r. - Lublin

W budynku COLLEGIUM IURIDICUM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odsłonięto tablicę poświęconą ppor. rez. Janowi Bołbottowi z baonu Korpusu Ochrony Pograniczna „Sarny”, który był absolwentem tej uczelni. Honorowym gościem tej uroczystości był por. Adam Kotuła żołnierz baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sarny”, członek Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +