• naglowek waski

08.09.2008 r. - Szydłowiec, Barak

W rocznicę nadania Zespołowi Szkół w Szydłowcu imienia KOP, w dniu który obchodzony jest jako święto szkoły, na szkolnym placu odbył się apel młodzieży na rozpoczęcie roku szkolnego. Po przemówieniach, młodzież pierwszych klas złożyła ślubowanie. Prezes SWPFG wręczył Pani Dyrektor szkoły Dużą Honorową Odznakę KOP przyznaną za zaangażowanie kadry nauczycielskiej i aktywność młodzieży szkolnej w krzewieniu wiedzy historycznej i kultywowanie chlubnych tradycji polskich formacji granicznych.

Program szydłowieckich uroczystości był bogaty, a przez to bardzo napięty. Po Mszy św. w kościele p.w. św. Zygmunta, którą sprawowali miejscowi kapłani i kapelani SG, a poświęconej żołnierzom poległym w wojnie obronnej w 1939 roku, nastąpił przejazd do wsi Barak, gdzie pod pomnikiem Żołnierzom Września 1939 odbyła się główna uroczystość upamiętniająca walkę polskich żołnierzy, w tym również żołnierzy KOP-u, stoczoną w 1939 roku w tym rejonie. Po powitaniu gości przez burmistrza Szydłowca Reprezentacyjna Orkiestra SG odegrała hymn, były okolicznościowe przemówienia, następnie prezes SWPFG wraz ze starostą szydłowieckim udekorowali sztandar Zespołu Szkół im. KOP medalem Pro Memoria, przyznanym przez Urząd ds. Kombatantów (na wniosek SWPFG).

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +