• naglowek waski

30.12.2004 r. - Warszawa, Uhonorowanie płk. SG Andrzeja Mackiewicza

Zarząd Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych uhonorował pułkownika SG Andrzeja Mackiewicza Dużą Honorową Odznaką Korpusu Ochrony Pograniczna w dowód uznania za wieloletnią współpracę w upamiętnianiu i kultywowaniu tradycji KOP i SG II RP oraz umożliwienie spotkania delegacji stowarzyszenia z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +