• naglowek waski

05.11.2004 - Gdańsk, Nadanie MOSG imienia płk. K.Bacza

Uroczystości nadania Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej imienia płk. Karola Bacza. Delegacja Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z satysfakcja przyjęła zaproszenie na tę szczególną uroczystość poświęconą pamięci człowieka, który wniósł wyjątkowo duży wkład w organizację służby granicznej Korpusu Ochrony Pograniczna, potem Straży Granicznej II RP, a w czasach powojennych Wojsk Ochrony Pogranicza.

Nieocenione są Jego zasługi w organizowaniu tej służby aż w trzech polskich formacjach granicznych. Za zasługi poniesione na tym polu był wielokrotnie wyróżniany, a za bohaterski czyn bojowy w 1920 roku (odparcie ataku silnego oddziału kawalerii bolszewickiej) został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Z przykrością trzeba odnotować, że niezasłużenie w 1947 roku musiał rozstać się z umiłowaną służbą, za to, że był naznaczony „piętnem” kopisty i był niepewny politycznie. Prezes SWPFG, podczas uroczystości w Morskim Oddziale SG, wyróżnił Jubileuszowym Znakiem KOP funkcjonariuszy SG: kontradm. Konrada Wiśniowskiego, kmdr. por. Grzegorza Goryńskiego, kpt. Janusza Habkowskiego.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +