• naglowek waski

01.09.2004 r. - Węgierska Górka, Nadanie ulicy imienia mjr. K.Czarkowskiego

W godzinach przedpołudniowych odbyła się uroczystość nadania jednej z ulic Węgierskiej Górki imienia majora Kazimierza Czarkowskiego. Był to wyraz wdzięczności, pamięci i uznania dla bohaterskiego dowódcy Batalionu KOP „Berezwecz”, który siłą niewielkiego pododdziału przeciwstawił się 7 Bawarskiej Dywizji Piechoty Wehrmachtu. Przy nowo nazwanej ulicy zgromadziła się licznie miejscowa ludność, harcerze, władze gminy i weterani, wśród których znaleźli się również ci, którzy uczestniczyli w tych walkach 65 lat temu.

Kopowiec-weteran i wójt gminy odsłonili kamień z tablicą upamiętniającą bohaterskiego dowódcę, a miejscowy proboszcz poświęcił ten obelisk.

Gościem honorowym uroczystości był Prezydent Ryszard Kaczorowski. W godzinach popołudniowych delegacja SWPFG uczestniczyła w uroczystościach 65. rocznicy walk KOP gdzie gościem honorowym był Prezydent Ryszard Kaczorowski. Prezes SWPFG wręczył Honorowe Znaki KOP: Lucjanowi Kupczakowi - Komendantowi Hufca ZHP Węgierska Górka, Marianowi Kurowskiemu - Dyrektorowi Biura Promocji, Leonowi Figurze - Przewodniczącemu Rady Gminy, Piotrowi Tyrlikowi - Wójtowi Gminy.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +