• naglowek waski

28-29.08.2004 r. - Sejny, Uroczystości rocznicowe

Z okazji 85. rocznicy Powstania Sejneńskiego i 80. rocznicy powołania KOP odbyły się podniosłe uroczystości, które rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice Katedralnej, w intencji poległych powstańców i żołnierzy KOP. W jubileuszowych uroczystościach wzięli udział kombatanci, przedstawiciele parlamentu, rządu, samorządu województwa podlaskiego, Straż Graniczna, Wojsko, Policja, Straż Pożarna i ludność powiatów sejneńskiego, suwalskiego i ziemi augustowskiej.

W miejscowym domu kultury odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona 85. rocznicy Powstania Sejneńskiego i 80. rocznicy powołania KOP . Wygłoszono kilka referatów, w tym dwa poświęcone Korpusowi Ochrony Pogranicza: wygłoszone przez gen. Włodzimierza Gryca p.t. „Służba graniczna i czyn obronny Korpusu Ochrony Pogranicza” i płk. rez. Włodzimierza Kowalskiego p.t. „Korpus Ochrony Pogranicza na Sejneńszczyźnie”. Podczas tego spotkania prezes SWPFG wyróżnił Jubileuszową Honorową Odznaką KOP: gen. Włodzimierza Gryca, mgr. Stanisława Kapa – Burmistrza Sejn, płk. Mariana Pogodę, ppłk. Zdzisława Łukowicza, ppłk. Stanisława Firleja, mjr. Krzysztofa Bocianiaka, mjr. Kajetana Szczepańskiego, mgr. Jarosława Domosławskiego, mgr Eugenię Milewską.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +