• naglowek waski

20.05.2004 r. - Kołobrzeg, Uroczystości rocznicowe

Centralne obchody 13. rocznicy powstania SG połączone z obchodami 80. rocznicy powołania KOP. Podobnie jak to miało miejsce w 75. rocznicę, i tym razem Komendant Główny SG, podczas tych uroczystości wręczył weteranom, byłym żołnierzom KOP, awanse na pierwszy i wyższe stopnie oficerskie. Przyjęli je z wielkim wzruszeniem. Jubileuszowy Honorowy Znak KOP 1924-2004 wręczono: Biskupowi Polowemu S.L. Głódziowi, Komendantowi Głównemu SG, jego zastępcom oraz dwóm Dyrektorom Biura KG SG.

Odsłonięto i poświęcono obelisk poświęcony obrońcom polskiego wybrzeża.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +