• naglowek waski

09.03.2004 r. - Gołąbki k/Warszawy, Pogrzeb Ś.P. płk. J.Sadowskiego

W Katedrze Polowej WP odprawiona została Msza Pogrzebowa w intencji Ś.P. płk. Jana Sadowskiego żołnierza KOP - Prezesa SWPFG, którą odprawił Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź w koncelebrze z ks. prałatem Z. Peszkowskim i kapelanami SG. Po mszy trumnę z ciałem pułkownika przewieziono na cmentarz w Gołąbkach. Nad trumną, zmarłego żegnali: płk. Andrzej Mackiewicz w imieniu Komendanta Gł. SG oraz wiceprezes SWPFG Mirosław Rubas.

Na uroczystości pogrzebowe przybyły bardzo liczne delegacje z Warszawy, Chełma,Wiżajn, Węgierskiej Górki, Sejn, Poznania i wielu innych miejscowości. Z głębokim żalem pożegnaliśmy wspaniałego człowieka i działacza SWPFG oddanego bez reszty sprawie kultywowania tradycji i krzewienia wiedzy o polskich formacjach granicznych.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +