• naglowek waski

02.09.2003 r. - Węgierska Górka, Odsłonięcie tablicy

W godzinach rannych Wójt Gminy Węgierska Górka oraz Przewodniczący Zarządu SWPFG dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy na budynku, w którym w 1939 r. stacjonował baon KOP „Berezewcz".
Płk Jan Sadowski wręczył Honorowy Jubileuszowy Znak KOP Paniom Marii Swety i Władysławie Barczewskiej, córkom Ignacego Cichonia z Cięciny, na posesji którego w 1939 roku działała stacja gołębi pocztowych, wykorzystywanych przez KOP w czasie działań wojennych.

W godzinach popołudniowych członkowie SWPFG uczestniczyli w obchodach 60. rocznicy powieszenia w Żabnicy, przez hitlerowskich oprawców, 11 patriotów polskich za działalność konspiracyjną. Na miejscu kaźni, pod pomnikiem, zgromadziła się licznie okoliczna ludność, kombatanckie poczty sztandarowe oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z Wojewodą Śląskim, Burmistrzem Żywca, Wójtem Gminy Węgierska Górka i in. Po Mszy św. celebrowanej przez Biskupa Diecezji Bielsko-Bialskiej i po okolicznościowych przemówieniach Przewodniczący SWPFG płk Jan Sadowski dokonał uroczystego przekazania na ręce Wójta Gminy Węgierska Górka Dużej Honorowej Odznaki KOP jako wyróżnienie za szczególne zasługi w utrwalaniu pamięci o bohaterskich żołnierzach KOP, obrońcach Węgierskiej Górki w 1939 roku. Honorowym gościom tej podniosłej uroczystości, przedstawiciele SWPFG wręczyli książki „Oni strzegli granic II Rzeczypospolitej".

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +