• naglowek waski

23.05.2003 r. - Białystok

Święto Straży Granicznej w Podlaskim Oddziale SG. Podczas bogatych programowo uroczystości i urozmaiconych pokazów, które odbyły się na stadionie Oddziału, Komendant płk Włodzimierz Gryc wręczył medale Zasłużony dla Podlaskiego Oddziału SG: płk. J. Sadowskiemu, M. Rubasowi. B. Buczakowi członkom Zarządu SWPFG.
Kapituła Honorowej Jubileuszowej Odznaki KOP przyznała wyróżnienie zasłużonym funkcjonariuszom SG.

Wyróżnienia wręczył Przewodniczący SWPFG płk Jan Sadowski: płk. Włodzimierzowi Grycowi Komendantowi Podlaskiego Oddziału SG, mjr. Krzysztofowi Sobiechowi Komendantowi Strażnicy w Wiżajnach, chor. Andrzejowi Jaśkiewiczowi funkcjonariuszowi Strażnicy SG Wiżajny.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +