• naglowek waski

05.06.2003 r. - Kętrzyn

Konferencja naukowa zorganizowana przez Centrum Szkolenia SG z okazji przypadającej w 2004 roku 80. rocznicy powołania KOP. W części wstępnej, po okolicznościowych przemówieniach zostały wręczone Honorowe Jubileuszowe Znaki KOP: prof. dr. hab. Adamowi Dobrońskiemu, prof. dr. hab. Markowi Jabłonowskiemu, płk. Wiesławowi Mrugale – Komendantowi Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, mgr. Krzysztofowi Hećmanowi – Burmistrzowi Miasta Kętrzyn, przyznane przez Kapitułę w uznaniu zasług w dziedzinie prowadzonych prac naukowych i popularyzacji wiedzy o polskich formacjach granicznych.

Na konferencji wygłoszono 27 referatów obejmujących szerokie spektrum wiedzy o powołanej w 1924 roku formacji do ochrony wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej. Jeden z nich przygotował i wygłosił członek zarządu SWPFG. Delegaci SWPFG wręczyli wygłaszającym referaty książki: „Katyńska lista strat polskich formacji granicznych” oraz „Oni strzegli granic II Rzeczypospolitej”.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'22

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +