• naglowek waski

31.08.2002 r. - Węgierska Górka

63. rocznica obrony Węgierskiej Górki i uroczyste Walne Zebranie poświęcone 10. rocznicy istnienia Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych, w którym udział wzięli zaproszeni goście: Z-ca Komendanta Gł. Straży Granicznej, Dowódca Garnizonu Bielsko-Biała, Komendant Obrony Cywilnej w Żywcu, Delegacja Oddziału SG z Nowego Sącza, Wójt Gminy Węgierska Górka, Dyrektor Wydziału Promocji Gminy.

Wójt gminy i dyrektor Wydziału Promocji Węgierskiej Górki oraz dowódca Garnizonu Bielsko-Biała zostali wyróżnieni Jubileuszowym Znakiem KOP.
Na spotkaniu odbyła się promocja książki „Oni strzegli granic II Rzeczypospolitej” – relacje i wspomnienia żołnierzy KOP i funkcjonariuszy SG, wydanej z okazji 10. rocznicy istnienia SWPFG. Egzemplarze tej książki otrzymali zaproszeni goście, biblioteki gminy oraz wszyscy członkowie stowarzyszenia.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +