• naglowek waski

03.05.2002 r. - Częstochowa

Uroczyste przekazanie Ojcom Paulinom na Jasnej Górze moździerza ufundowanego przez SWPFG w 10. rocznicę utworzenia Straży Granicznej III RP. Akt przekazania odczytał Wiceprezes M.Rubas, a pierwszego odpalenia dokonał Prezes płk J.Sadowski. Wręczono Jubileuszowy Znak KOP: ojcu Izydorowi Matuszewskiemu – Przeorowi Zakonu Paulinów, ojcu Marianowi Lubelskiemu – Przeorowi Zakonu Paulinów na Jasnej Górze, ojcu płk. Janowi Golonce – Kuratorowi Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze, Panu Zbigniewowi Bonarskiemu – Wiceprezesowi Fundacji „Pro Patria”.

 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +