• naglowek waski

17.05.2001 r. - Warszawa

Odsłonięcie i poświęcenie tablic pamiątkowych na budynkach, w których mieściły się:

  • Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza, przy ul. Oczki róg Chałubińskiego,
  • Komenda Główna Straży Granicznej II RP, przy ul. Żurawiej róg Poznańskiej (dawniej ul. Tadeusza Żulińskiego).

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +