• naglowek waski

06-09.2000 r. - otwarcie i poświęcenie Polskich Cmentarzy Wojennych

17 czerwca - w Charkowie na Ukrainie - SWPFG reprezentował M. Rubas.
28 lipca - w Katyniu w Rosji - SWPFG reprezentowali: płk J.Sadowski, J.Czapiewski, M.Rubas.
2 września - w Miednoje w Rosji - SWPFG reprezentowali: płk J.Sadowski, M.Rubas
Na cmentarzach spoczywa: w Charkowie około 150, w Katyniu ponad 250,  w Miednoje blisko 150 żołnierzy KOP i SG.

W uroczystościach uczestniczyły delegacje SG z Komendantem Głównym gen. Markiem Bieńkowskim.
W 60. rocznicę zbrodni katyńskiej Komenda Główna SG wydała książkę autorstwa Mirosława Rubasa pt. „Katyńska lista strat polskich formacji granicznych” żołnierze KOP i SG pomordowani i zaginieni na wschodzie na przełomie lat 1939/1940.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +